Print

คำศัพท์ที่ใช้ในการวิ่ง นักวิ่งมีคำศัพท์เฉพาะของตนเอง เราได้แยกแยะ ประเภทการวิ่งทั้งหมด และคำศัพท์ที่ใช้ในแผนการของคุณ เพื่อให้คุณก้าวตามทัน

Glossary_M03.jpg

การออกกำลังกาย

Print

ความเร็ว วิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงอัตราการก้าวที่เร็วที่สุดของคุณให้ดีขึ้นคือการฝึกฝนอัตราการก้าวในช่วงเวลาสั้นๆ ในชุดของช่วงวิ่งเร็ว ซึ่งอาจมีระยะเวลากับอัตราการก้าวเท่ากันพร้อมกับเวลาฟื้นกำลังเท่ากัน หรืออาจมีระยะทาง อัตราการก้าว และช่วงเวลาฟื้นกำลังต่างกัน การวิ่งเป็นช่วงแบบไกล การวิ่งแบบ Fartlek การวิ่งเทมโป และการวิ่งขึ้นเขาล้วนเป็นการฝึกความเร็ว ดูที่ ประเภทของการวิ่ง ด้านล่างเพื่ออ่านคำจำกัดความของการวิ่งเหล่านี้

Print

ความอดทน การวิ่งฝึกความอดทนประจำสัปดาห์คือการวิ่งระยะทางไกลด้วยอัตราการก้าวสบายๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการฝึกซ้อมของคุณ ที่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้ปรับเข้ากับระยะทางที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยให้คุณได้คุ้นเคยกับการท้าทายทางร่างกายและจิตใจที่คุณอาจเผชิญในระหว่างการแข่งขัน การวิ่งนี้ควรวิ่งเป็นการวิ่งแบบเพิ่มระดับความเร็ว ดูที่ ประเภทของการวิ่ง เพื่ออ่านคำจำกัดความของการวิ่งแบบเพิ่มระดับความเร็ว

Print

การพักฟื้น การฟื้นกำลังนั้นสำคัญพอๆ กับการออกกำลังกายหนักของคุณ ฟังสิ่งที่ร่างกายของคุณต้องการในวันพักฟื้น ไม่ว่าจะหมายถึงหยุดทั้งวันไปเลย การฝึกสลับชนิดกับ N+TC App หรือวิ่งฟื้นกำลังสักสองสามไมล์ วิ่งในวันพักฟื้นอย่างน้อยสองวันจะดีที่สุด การวิ่งเพื่อฟื้นกำลังเพิ่มความแข็งแกร่งและช่วยให้คุณสามารถฟื้นตัวจนมีคุณภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังการฝึกซ้อมที่เข้มข้น การวิ่งนี้ควรวิ่งเป็นการวิ่งแบบเพิ่มระดับความเร็ว ดูที่ ประเภทของการวิ่ง ด้านล่างเพื่ออ่านคำจำกัดความของการวิ่งแบบเพิ่มระดับความเร็ว

Glossary_M03.jpg

ประเภทของการวิ่ง

Print

การฝึกแบบเร็วสลับช้า การฝึกแบบเร็วสลับช้าจะฝึกความเร็วและความแข็งแกร่ง โดยสลับระยะทางและอัตราการก้าวในระหว่างการวิ่งแบบต่อเนื่อง ตัวอย่างโครงสร้างการฝึกแบบเร็วสลับช้าอาจจะเป็นการวิ่งเบาหนึ่งนาที ตามด้วยการวิ่งหนักหนึ่งนาที ทำซ้ำเป็นนาทีจำนวนหนึ่ง ไมล์จำนวนหนึ่ง หรือสลับกันทุกๆ ช่วงตึก

Print

เนิน การออกกำลังกายบนเนินพัฒนาความเร็วและท่าทาง การวิ่งขึ้นเนินต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วเท่าที่คุณต้องวิ่งบนพื้นราบ ขณะวิ่งขึ้นเนิน คุมการหายใจของคุณไว้ อย่าเอนตัวไปข้างหน้ามากไป เอนเล็กน้อยโดยให้คางนำหน้าอกก็เพียงพอแล้ว การวิ่งขึ้นเนินเป็นวิธีที่ดีในการพัฒนาความเร็วและความแข็งแกร่ง พร้อมกับการย่ำเท้าบนพื้นที่น้อยที่สุด

Print

เพิ่มระดับความเร็ว การวิ่งแบบเพิ่มระดับความเร็วจะเพิ่มความแข็งแกร่งและช่วยให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับแรงกดดันจากการวิ่ง สร้างอัตราการก้าวของคุณตลอดการวิ่งแต่ละครั้ง โดยเริ่มต้นจากอัตราการก้าวที่ช้ากว่าอัตราการก้าวฟื้นกำลัง และจบด้วยอัตราการก้าวที่เร็วกว่าอัตราการก้าวฟื้นกำลัง ตลอดการวิ่งคุณจะต้องเฉลี่ยอัตราการก้าวฟื้นกำลังของคุณ ควรให้การวิ่งฝึกความอดทนและการวิ่งเพื่อฟื้นกำลังเป็นการวิ่งแบบเพิ่มระดับความเร็วเสมอ

Print

การวิ่งแบบแยกช่วง การวิ่งแบบแยกช่วงหมายถึงการวิ่งสองอัตราการก้าวที่แตกต่างกันในช่วงเดียว ตัวอย่างเช่น วิ่งช่วง 400 เมตร โดยให้ช่วง 200 เมตรแรกเบา และช่วง 200 เมตรท้ายเร็ว การวิ่งเช่นนี้จะเป็นการแบ่งช่วงออกเป็นสองส่วน

Print

สไตรด์ สไตรด์หมายถึงการวิ่งระยะสั้นมากๆ ที่มักจะทำก่อนที่จะวิ่งหรือออกกำลังกาย หรือทันทีหลังจากนั้น ชุดของสไตรด์ควรจะเร็วขึ้นในด้านอัตราการก้าว บ่อยครั้งสไตรด์แรกจะไกลที่สุดและช้าที่สุด ควรจะมีการฟื้นกำลังช่วงสั้นๆ ระหว่างแต่ละสไตรด์

Print

เทมโป เทมโปคืออัตราการก้าวหนักแต่อยู่ในการควบคุมที่สามารถวิ่งเป็นการวิ่งเป็นช่วงไกลหรือการวิ่งด้วยความเร็วสม่ำเสมอระยะ 1-10 ไมล์ วัตถุประสงค์ของการวิ่งเทมโปคือเพื่อสร้างความอดทนทางจิตใจและทางกายภาพ และเพื่อให้รู้สึกสบายกับความหนักหน่วง

Print

ลู่ ลู่หมายถึงช่วงฝึกที่มีชุดของช่วงวิ่งเร็ว ตามหลักการการออกกำลังกายชนิดนี้จะทำบนลู่ เนื่องจากพื้นผิวลู่ทำให้คุณสามารถเล่นกับอัตราการก้าวที่เร็วขึ้นได้ พร้อมกับการวัดที่แม่นยำ แต่ก็สามารถทำได้ทุกที่ คุณสามารถเลือกที่จะใช้ช่วงตึก สัญญาณไฟจราจร หรือแม้กระทั่งต้นไม้เป็นเครื่องหมายบอกช่วง

Print

การวิ่งแบบเลี้ยวกลับ การวิ่งแบบเลี้ยวกลับนั้นจะฝึกกันในระหว่างช่วงสั้นๆ แทนที่จะหยุดในตอนท้ายของช่วง ให้วิ่งผ่านเส้นไป แล้วเลี้ยวกลับมาอย่างรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อที่คุณจะสามารถเริ่มต้นวิ่งแบบเดิมซ้ำอีก

Glossary_M03.jpg

ประเภทของอัตราการก้าว เราได้แบ่งอัตราการก้าวของเราออกเป็น 5 ความเร็วที่เราจะอ้างอิงถึงตลอดโปรแกรมการฝึกซ้อม

Print

อัตราการก้าวต่อไมล์ (เร็วที่สุด) นี่คืออัตราการก้าวที่คุณสามารถแข่งขันหรือวิ่งหนักเป็นระยะทางหนึ่งไมล์

Print

อัตราการก้าว 5 กม. (เร็วกว่า) นี่คืออัตราการก้าวที่คุณสามารถแข่งขันหรือวิ่งหนักเป็นระยะทางประมาณ 3 ไมล์

Print

อัตราการก้าว 10 กม. (เร็ว) นี่คืออัตราการก้าวที่คุณสามารถแข่งขันหรือวิ่งหนักเป็นระยะทางประมาณ 6 ไมล์

Print

อัตราการก้าวเทมโป สอนร่างกายของคุณให้รู้สึกสบายกับความหนักหน่วง โดยรักษาอัตราการก้าวไว้ระหว่าง 10 กม. (เร็ว) และฟื้นกำลัง (เบา)

Print

อัตราการก้าวฟื้นกำลัง (เบา) อัตราการก้าวง่ายพอที่จะทำให้คุณสามารถหายใจหายคอได้ในขณะวิ่ง

plans-m_03.jpg

วิ่งไปกับเรา รับอุปกรณ์และการสนับสนุนที่คุณ ต้องการเพื่อฝึกซ้อมให้เต็มที่ที่สุด

0422_RN_SLP_P2_mob.jpg

เลือกรองเท้าวิ่งที่เหมาะกับคุณ

plans-m_15.jpg