JS_M02.jpg

FIND YOUR STRIDE ไม่คุณจะวิ่งครึ่งไมล์ หรือฮาล์ฟมาราธอน โค้ช John Smith จะช่วยสร้างเสริมท่าทางของคุณโดยการพัฒนาความแข็งแกร่ง ความสมดุล และความคล่องตัว

green_box_background_mobile.png

ท่าทางที่ดีขึ้น
สำหรับนักวิ่งทุกคน
วิธีที่ไม่ยุ่งยากของโค้ช Smith ให้มือใหม่เข้าใจได้ง่าย และเป็นที่นิยมในหมู่มือโปร การใช้คำแนะนำนี้มีหลายวิธี ใช้ออกกำลังกายคนเดียว ใช้ฝึกร่วมกับการฝึกซ้อมที่ฝึกอยู่ เพิ่มการฝึกเดี่ยวก่อนหรือหลังจากวิ่ง

JS_M04.jpg

แผนนี้ทำงานอย่างไร การฝึกซ้อมนี้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับส่วนต่างๆ ของร่างกายทั้งหมดสี่ส่วน พร้อมข้อมูลเชิงลึกว่าแต่ละส่วนสัมพันธ์กับรูปร่างของนักวิ่งอย่างไรบ้าง

JS_M05.jpg

ลำตัวส่วนบน เสริมท่าทางและเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจ

JS_M06.jpg

ลำตัว ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัว ควบคุม และความสมดุล

JS_M07.jpg

ลำตัวช่วงล่าง แหล่งในการสร้างพลังและระยะในการก้าว

JS_M08.jpg

เท้า รากฐานสำหรับการลงพื้นและดีดตัวขึ้นทุกจังหวะ

0422_RN_SLP_P2_mob.jpg

เลือกรองเท้าวิ่งที่เหมาะกับคุณ

plans-m_15.jpg