READY SET GO

EVG_Header_NRC_v02_M01.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Run6_P1.jpg

การวิ่งขั้นที่ 6:
ภารกิจฟื้นฟูสมรรถภาพ
เป้าหมายหลักคือการให้โอกาสร่างกายของคุณได้ฟื้นตัว

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P2_WhatToExpect_ICON.jpg

สิ่งที่คาดหวัง การวิ่งส่วนใหญ่ของคุณจะเป็นการวิ่งเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ เพราะการวิ่งกลางแจ้งแบบเรียบง่ายทุกครั้งจะช่วยคุณให้ฟื้นตัวจากการวิ่งหนักในครั้งล่าสุด ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างพละกำลังสำหรับการวิ่งครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณคุ้นเคยกับการวิ่งในระยะทางเป็นกิโลเมตรแทนที่จะเป็นไมล์ด้วย

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P3_Workout_ICON.jpg

การออกกำลังกาย ตั้งค่าแอพ Nike+ Running เป็น กม. และวิ่งระยะไกลให้ได้ระยะทาง 3 กม. สำหรับ 1 กม. แรกให้วิ่งสบายๆ แล้วพยายามวิ่งกิโลเมตรต่อๆ ไปให้เร็วขึ้นเรื่อยๆ

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P4_Tip_ICON.jpg

เคล็ดลับ ทำให้การวิ่งเพื่อฟื้นกำลังยากขึ้น โดยการวิ่งครบระยะให้เร็วกว่าตอนที่เริ่ม หากต้องการดูเวลาแบบแยก (ความเร็วที่คุณวิ่งแต่ละกิโลเมตร) ให้หมุน Nike+ Running App เป็นด้านข้าง