READY SET GO

EVG_Header_NRC_v02_M01.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Feature_FindingForm_P1.jpg
SU16_RN_White.jpg

คุณได้ลองการวิ่งสองสามประเภทแล้ว ได้เวลาคิดถึงผลกระทบของท่าทางของคุณต่อประสบการณ์การวิ่งแล้ว ตัวตรง ไม่ใช่ตัวเกร็ง นักวิ่งส่วนใหญ่มักเกร็งร่างกายท่อนบน เชิดหน้าไว้ มองตรงไปข้างหน้า (แต่ระวังวัตถุที่อยู่บนพื้นด้วย เช่นรากต้นไม้เมื่อวิ่งบนพื้นดิน) ปล่อยแขนให้เหวี่ยงตามธรรมชาติ และอย่าห่อไหล่หรือกำหมัด การวิ่งที่ผ่อนคลายจะทำให้วิ่งได้เร็ว การผ่อนคลายใบหน้า คอ และไหล่ของคุณ จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเผาผลาญพลังงานที่คุณต้องการเพื่อให้เข้าเส้นชัยได้อย่างแข็งแรง การวิ่งที่ผ่อนคลายจะทำให้วิ่งได้เร็ว แต่ไม่ปล่อยสบายๆ จนเกินไป... คุณต้องการให้การก้าววิ่งของคุณสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ หาความสมดุลให้เจอ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนท่าทางของคุณเพื่อให้เร็วขึ้น ร่างกายของคุณมีเอกลักษณ์ และนั่นเป็นเหตุให้คุณมีการก้าววิ่งเฉพาะตัวตามธรรมชาติของคุณเอง อ้าแขนรับไว้ แม้ว่าจะมีเคล็ดลับทั่วไปอยู่บ้าง ท่าทางของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อคุณวิ่งมากขึ้นและแข็งแรงขึ้น