READY SET GO

EVG_Header_NRC_v02_M01.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Run3_P1.jpg

การวิ่งขั้นที่ 3:
ปรับจูนความเร็วให้ตรงใจ
ประเด็นไม่ได้เกี่ยวกับการวิ่งให้เร็วเสมอไป แต่เป็นเรื่องของการวิ่งอย่างฉลาด

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P2_WhatToExpect_ICON.jpg

สิ่งที่คาดหวัง ในระหว่างการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วง (วิ่งเร็วหรือวิ่งไกล) การฟื้นกำลังหนึ่งวันเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าให้พักเสมอไป คุณสามารถออกวิ่งสั้น เบาๆ และปล่อยให้ร่างกายฟื้นกำลังได้ด้วย การออกกำลังกายนี้ออกมาแบบมาเพื่อช่วยให้คุณรักษาระดับและควบคุมระหว่างการวิ่งเพื่อฟื้นกำลังได้

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P3_Workout_ICON.jpg

การออกกำลังกาย วิ่งนาน 8 นาทีและหันกลับ ใช้เส้นทางเดิมเพื่อกลับสู่จุดเริ่มต้น ครึ่งหลังของการวิ่งควรเร็วกว่าเล็กน้อย แต่ไม่เร็วเกินกว่าหนึ่งนาทีจากตอนที่คุณออกวิ่ง เป้าหมายของคุณคือการผ่อนคลาย และรักษาอัตราการก้าวที่ถนัดตลอดการวิ่ง

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P4_Tip_ICON.jpg

เคล็ดลับ ขณะวิ่งขึ้นเนิน อย่าโน้มตัวไปข้างหน้ามากเกินไป โน้มตัวเล็กน้อยโดยให้คางนำหน้าอกก็พอ ก้าวสั้นๆ เพื่อไม่ให้หน้าขารับภาระหนักเกินไป ขณะที่รักษาจังหวะเร็วไว้ และใช้แขนของคุณเพื่อสร้างแรงเหวี่ยง เมื่อวิ่งลงเนิน ให้เน้นไปที่การควบคุมการหายใจ และลดอัตราการเต้นของหัวใจลง