READY SET GO

EVG_Header_NRC_v02_M01.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Feature_RunnerLingo_P1.jpg
SU16_RN_White.jpg

ศัพท์นักวิ่ง คำศัพท์การวิ่งที่ต้องรู้ 1 – การวิ่งด้วยความเร็ว การวิ่งด้วยความเร็วคือการวิ่งที่คุณวิ่งด้วยความเร็วเป็นช่วงระยะสั้นๆ หลายครั้ง ซึ่งอาจมีระยะเวลากับอัตราการก้าวเท่ากับเวลาฟื้นกำลัง หรืออาจมีระยะทาง อัตราการก้าว และช่วงเวลาฟื้นกำลังที่หลากหลายได้ ระยะเวลาเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงอัตราการก้าวที่เร็วที่สุดของคุณ ตามหลักแล้วการออกกำลังกายประเภทนี้จะปฏิบัติกันบนลู่วิ่ง แต่ก็ทำได้ทุกที่ คุณสามารถเลือกที่จะใช้ช่วงตึก สัญญาณไฟจราจร หรือแม้กระทั่งต้นไม้เป็นเครื่องหมายบอกช่วง 2 – การวิ่งทน การวิ่งทนคือการวิ่งระยะทางไกลด้วยอัตราการก้าวสบายๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการฝึกซ้อมของคุณ ที่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้ปรับเข้ากับระยะทางที่เพิ่มขึ้น การวิ่งนี้ควรเป็นการวิ่งแบบเพิ่มระดับความเร็ว (ดูคำนิยามของการวิ่งแบบเพิ่มระดับความเร็ว) 3 – การวิ่งเพื่อฟื้นกำลัง การวิ่งเพื่อฟื้นกำลังคือการวิ่งที่เริ่มจากอัตราการก้าวช้าๆ และจบด้วยอัตราการก้าวที่เร็วขึ้น การวิ่งแบบเพิ่มระดับความเร็วจะเพิ่มกำลัง และช่วยให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับแรงกดดันจากการวิ่ง ทุกครั้งที่คุณไม่ได้ออกกำลังกายที่เน้นความเร็วหรือความแข็งแรง คุณควรมุ่งไปที่การวิ่งแบบเพิ่มระดับความเร็ว 4 – การวิ่งแบบเพิ่มระดับความเร็ว การวิ่งแบบเพิ่มระดับความเร็วคือการวิ่งที่คุณวิ่งในวันระหว่างการออกกำลังหนักของคุณ ไม่ควรเป็นการวิ่งที่ท้าทาย แต่ควรเป็นการวิ่งที่เพิ่มระดับความเร็ว (ดูคำนิยามของการวิ่งแบบเพิ่มระดับความเร็ว) การวิ่งเพื่อฟื้นกำลังสำคัญพอๆ กับการออกกำลังกายหนักของคุณ 5 – FARTLEK Fartlek คือคำภาษาสวีเดนสำหรับการเล่นกับความเร็ว การวิ่งแบบเร็วสลับช้าเน้นไปที่ความเร็วและความแข็งแรง โดยสลับระหว่างระยะทางและอัตราการก้าวระหว่างการวิ่งต่อเนื่อง ตัวอย่างโครงสร้างการฝึกแบบเร็วสลับช้าอาจจะเป็นการวิ่งเบาหนึ่งนาที ตามด้วยการวิ่งหนักหนึ่งนาที ทำซ้ำเป็นนาทีจำนวนหนึ่ง ไมล์จำนวนหนึ่ง หรือสลับกันทุกๆ ช่วงตึก 6 – อัตราการก้าวเทมโป นี่คืออัตราการก้าวที่สอนให้ร่างกายของคุณคุ้นเคยกับการรักษาอัตราการก้าวที่เร็วและมั่นคงในระยะทางที่กำหนด 7 – การก้าววิ่ง เป็นการวิ่งแบบสั้นๆ เร็วๆ ที่สร้างความเร็วโดยรวมและไม่ทำให้คุณอ่อนเพลีย ไม่ใช่เร่งสุดฝีเท้า แต่เป็นการวิ่งเร็วแบบผ่อนคลาย ฟื้นกำลังให้เพียงพอระหว่างแต่ละการก้าววิ่ง เริ่มด้วยการก้าววิ่งสองหรือสามครั้งหลังการวิ่ง และค่อยๆ เพิ่มจำนวนขึ้น 8 – การบิดเท้าออกด้านนอก เกิดขึ้นเมื่อส้นเท้าของคุณสัมผัสพื้น และเท้าของคุณม้วนเข้าด้านในมากเกินไปเมื่อคุณดีดตัวด้วยนิ้วโป้งเท้า 9 – PR หรือ PB สถิติส่วนบุคคลคือเวลาที่เร็วที่สุดในทุกระยะทางของบุคคล 10 – อัตราการก้าว เมื่อนักวิ่งพูดถึงอัตราการก้าว คนเหล่านี้หมายถึงเวลาที่ใช้ในการวิ่งหนึ่งไมล์ ดังนั้น อัตราการก้าว 10 นาทีจึงหมายถึงการวิ่งที่ 10 นาทีต่อไมล์

NikeDigital_RN_RSG_Feature_RunnerLingo_P2.jpg