READY SET GO

EVG_Header_NRC_v02_M01.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Run5_P1.jpg

การวิ่งขั้นที่ 5:
ปรับระดับขึ้นสูงอีกนิด
คุณมาถึงครึ่งทางของการท้าทายการวิ่ง 10 ครั้งแล้ว กำลังไปได้สวย

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P2_WhatToExpect_ICON.jpg

สิ่งที่คาดหวัง การเพิ่มการวิ่งขึ้นเนิน หรือทางลาดชันเข้ากับการฝึกซ้อมของคุณ จะทำให้คุณเป็นนักวิ่งที่แข็งแรงขึ้น จบข่าว ไม่เพียงเป็นการท้าทายระบบหัวใจและหลอดเลือดของคุณ แต่ยังเสริมความแข็งแรงของบั้นท้าย และปรับปรุงประสิทธิผลการวิ่งของคุณ

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P3_Workout_ICON.jpg

การออกกำลังกาย วิ่งขึ้นเนิน/บันได/ทางชันที่มีความสูงพอเหมาะให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ แล้ววิ่งเหยาะๆ ลงมาเพื่อฟื้นตัว ทำซ้ำ 4 ครั้ง พยายามหาเส้นทางที่มีความยาวอย่างน้อย 30 วินาที ไม่จำเป็นต้องร้องประกาศชัยชนะ (หรือตีมือแสดงความดีใจกับคู่วิ่ง) หลังวิ่งสำเร็จทุกครั้ง แต่ทำแล้วจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีมาก

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P4_Tip_ICON.jpg

เคล็ดลับ ขณะวิ่งขึ้นเนิน อย่าโน้มตัวไปข้างหน้ามากเกินไป โน้มตัวเล็กน้อยโดยให้คางนำหน้าอกก็พอ ก้าวสั้นๆ เพื่อไม่ให้หน้าขารับภาระหนักเกินไป ขณะที่รักษาจังหวะเร็วไว้ และใช้แขนของคุณเพื่อสร้างแรงเหวี่ยง เมื่อวิ่งลงเนิน ให้เน้นไปที่การควบคุมการหายใจ และลดอัตราการเต้นของหัวใจลง