READY SET GO

EVG_Header_NRC_v02_M01.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Feature_FindingFast_P1.jpg

ค้นหาความเร็วในตัวคุณได้เร็วยิ่งขึ้น พิกัดใหม่ของความเร็ว ถึงตอนนี้คุณได้ทดลองการวิ่งให้เร็วแล้ว การวิ่งครั้งต่อไปจะยกระดับขึ้นอีก นี่คือบางเคล็ดลับเพื่อช่วยให้คุณวิ่งได้เร็วยิ่งขึ้น การหาอัตราการก้าวของคุณ ระหว่างการวิ่งเร็ว คุณควรผลักดันตัวเองจนถึงจุดที่คุณรู้สึกไม่สบายตัว ระหว่างการวิ่งอื่นๆ คุณควรสามารถพูด (และหายใจ!) อัตราการก้าวที่ถูกต้องเป็นเรื่องท้าทาย แต่ยั่งยืนเสมอ จบให้เร็วกว่าตอนเริ่ม ฝึกซ้อมการวิ่งแบ่งนิเสธ ซึ่งหมายถึงการวิ่งโดยให้ครึ่งหลังของการวิ่งเร็วกว่าครึ่งแรก อาจต้องใช้เวลาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของคุณเพื่อทำให้ถูกต้อง แต่ไม่มีความรู้สึกใดจะดีไปกว่าการพุ่งทะยานเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการวิ่งอีกแล้ว ครองความเร็วด้วยตัวเอง อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น เป้าหมายของแต่ละการวิ่งคือทำให้ดีขึ้นเมื่อสิ้นสุดการวิ่ง โดยเทียบกับตอนเริ่มต้น เน้นไปที่สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้ตัวคุณเองเก่งขึ้น และคุณจะพบสปีดของตัวเอง เตรียมพร้อมสำหรับการวิ่งด้วยความเร็วครั้งต่อไป คิดถึงดารานักกรีฑาคนโปรดของคุณ จินตนาการว่าคุณคือบุคคลนั้น ทีนี้ลองจินตนาการว่าคุณคือบุคคลนั้นที่กำลังแข่งขัน ในโอลิมปิก สิ่งที่พวกเขาสัมผัสในการแข่งขันบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก คือสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสระหว่างการวิ่งเร็ว ข้อแตกต่างข้อเดียวระหว่าคุณกับนักวิ่งคนโปรด คือช่วงเวลาเท่านั้น คุณทั้งคู่คือที่สุด

SU16_RN_White.jpg

ถึงตอนนี้คุณได้ทดลองการวิ่งให้เร็วแล้ว การวิ่งครั้งต่อไปจะยกระดับขึ้นอีก
นี่คือบางเคล็ดลับเพื่อช่วยให้คุณวิ่งได้เร็วยิ่งขึ้น
การหาอัตราการก้าวของคุณ คุณมีเกียร์ที่แตกต่างกันเมื่อคุณวิ่ง ระหว่างการวิ่งเร็ว คุณควรผลักดันตัวเอง
จนถึงจุดที่คุณรู้สึกไม่สบายตัว ระหว่างการวิ่งอื่นๆ คุณควรสามารถพูด
(และหายใจ!) ได้เกือบตลอดการวิ่ง อัตราการก้าวที่ถูกต้องเป็นเรื่องท้าทาย
แต่ยั่งยืนเสมอ
จบให้เร็วกว่าตอนเริ่ม ฝึกซ้อมการวิ่งแบ่งนิเสธ ซึ่งหมายถึงการวิ่งโดยให้ครึ่งหลังของการวิ่งเร็วกว่าครึ่งแรก
อาจต้องใช้เวลาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของคุณเพื่อทำให้ถูกต้อง
แต่ไม่มีความรู้สึกใดจะดีไปกว่าการพุ่งทะยานเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการวิ่งอีกแล้ว
ครองความเร็วด้วยตัวเอง อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น เป้าหมายของแต่ละการวิ่งคือทำให้ดีขึ้นเมื่อสิ้นสุดการวิ่ง
โดยเทียบกับตอนเริ่มต้น เน้นไปที่สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้ตัวคุณเองเก่งขึ้น
และคุณจะพบสปีดของตัวเอง
เตรียมพร้อมสำหรับการวิ่งด้วยความเร็วครั้งต่อไป คิดถึงดารานักกรีฑาคนโปรดของคุณ จินตนาการว่าคุณคือบุคคลนั้น ทีนี้ลองจินตนาการว่า
คุณคือบุคคลนั้นที่กำลังแข่งขัน ในโอลิมปิก สิ่งที่พวกเขาสัมผัสในการแข่งขัน
บนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก คือสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสระหว่างการวิ่งเร็ว ข้อแตกต่างข้อเดียวระหว่างคุณ
กับนักวิ่งคนโปรด คือช่วงเวลาเท่านั้น คุณทั้งคู่คือที่สุด

NikeDigital_RN_RSG_Feature_FindingFast_P2.jpg