READY SET GO

EVG_Header_NRC_v02_M01.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Run2_P1.jpg

การวิ่งขั้นที่ 2:
วิ่งสนุกตามจังหวะ
คิดเสียว่าถนนคือฟลอร์เต้นรำส่วนตัวของคุณ

ทีนี้ก็วาดลวดลาย หาจังหวะ และทดลองกับอัตราการก้าวที่หลากหลาย โดยการวิ่งให้เข้ากับจังหวะของรายการเพลงที่กำหนดเอง ลุยเลย ก้าวไปพร้อมกับเสียงเพลง

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P2_WhatToExpect_ICON.jpg

สิ่งที่คาดหวัง ผสมผสานอัตราการก้าวหลากหลายตลอดการวิ่ง หรือที่เรียกกันว่าวิ่งแบบเร็วสลับช้า (Fartlek ซึ่งในภาษาสวีเดนแปลว่า "เล่นอย่างด่วน" และเป็นหนึ่งในคำสนุกๆ ในคลังคำศัพท์ของการวิ่ง) สอนให้ร่างกายของคุณรู้จักการเปลี่ยนจังหวะ เร็ว ช้า เร่ง และผ่อน ซึ่งเป็นความเร็วและการออกแรงที่จะมีประโยชน์เมื่อคุณพัฒนาขึ้นในฐานะนักวิ่ง เพลงเป็นเครื่องมือในการช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมาย

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P3_Workout_ICON.jpg

การออกกำลังกาย เริ่มเล่นรายการเพลงของคุณ และเริ่มวิ่ง วิ่งผ่อนเมื่อเป็นเพลงช้า แล้วเร่งอัตราการก้าวขึ้นเมื่อเป็นเพลงเร็ว ปล่อยให้จังหวะเป็นตัวนำอัตราการก้าวของคุณ ร้องตามได้หากต้องการ

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P4_Tip_ICON.jpg

เคล็ดลับ ตรวจสอบ Nike+ Running App เพื่อดูว่าคุณมีอัตราการก้าวที่เร็วที่สุดระหว่างเพลงที่มีจังหวะเร็วที่สุดหรือไม่ ในหน้าจอรายละเอียดการวิ่ง หรือ Run Details ให้หมุนโทรศัพท์ของคุณเป็นโหมดแนวนอน เพื่อดูว่าอัตราการก้าวของคุณเปลี่ยนแปลงอย่างไรระหว่างการวิ่ง