ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

คุณอยู่ในรายชื่อแล้ว

คุณได้ข่าวเกี่ยวกับโปรโมชันล่าสุด สินค้า และอีเวนท์ของ Nike.com ก่อนคนส่วนใหญ่

ได้สิทธิ์จัดส่งสินค้าฟรี

จัดส่งฟรีเมื่อคำสั่งซื้อมีมูลค่า 7,500 บาท หรือมากกว่า คืนสินค้าฟรีสำหรับสมาชิก Nike+

เลือกประเทศของคุณ