NIKE+ RUN CLUB

0922_NRC_SLP_FST0_mobile.jpg

Glöm (nästan) allt du har hört om hur man väljer rätt löparskor.

Pronation_M02.png

När du går in i en butik för att köpa ett par skor ber personalen dig vanligtvis först att hoppa upp på löpbandet och genomföra en snabb steganalys för att se hur dina fötter uppför sig när du springer. Rullar de något inåt (neutralt steg)? Rullar de inåt mer än normalt (överpronation)? Eller rullar de utåt (underpronation)? Och hur ser hålfoten ut – är den platt, hög, stel och/eller flexibel? Den person som tittar på ditt steg använder sedan den informationen för att rekommendera en löparsko som kan hjälpa till att ”korrigera” dina pronationsproblem.
"Pronation är en naturlig rörelse som hjälper till att fördela kraften vid fotisättning, och om du har en normal pronation (eller ett normalt steg) agerar ditt avlastningssystem som ett gummiband – det har en elastisk effekt och förbättrar effektiviteten”, säger Nike Performance Council-medlemmen Lance Walker, MS, PT, Global Performance Director på Michael Johnson Performance (MJP).
Så teorin bakom steganalysen i butiken var ursprungligen att om du överpronerar (många löpare tillhör den här kategorin) eller underpronerar skulle särskilda skor teoretiskt sett kunna hjälpa fötterna tillbaka till ett naturligare mönster så att fötterna rättar sig efter resten av kroppen på ett bättre sätt när du springer och därmed minskar risken för skador. Problemet med detta är att skor inte ändrar ditt pronationsmönster automatiskt (ofta behövs ytterligare övningar för fotstyrka och rörlighet), så att endast använda den informationen för att fastställa vilken stil du bör välja är inte alltid korrekt. Dessutom är varje löpares steg unikt.
"Det bästa sättet att undvika problem och förbli en frisk löpare är att välja en sko som är bekväm, inte en sko som har rekommenderats särskilt för dig och som är obekväm", säger Walker. "Vetenskapen stöder nu den teorin. Om du inte tar det subjektiva (det som känns bekvämt) i beaktande kan det skapa mer problem." Med andra ord bör du välja det bekväma före det rekommenderade. Varje gång.
"Det hade såklart varit fantastiskt om en expert kunde analysera hela din kropps biomekanik, hela den kinetiska kedjan, medan du sprang i olika hastigheter i olika skor och sedan kunna berätta vilka (bekväma) skor som fick dig att springa mest effektivt”, säger Walker. Men att bara titta på hålfoten och/eller pronationsmönster ger oss inte hela bilden.
Nu vet vi att det inte är någon exakt vetenskap att lägga en bit i ett gigantiskt pussel och sedan rekommendera en lösning endast utifrån den delen. När man väljer extra dämpning framför stabilitet eller flexibilitet i en sko finns det många olika variabler att överväga – om dina fötter är flexibla eller stela, om du springer en eller tio mil i veckan, om du är skadebenägen eller inte och så vidare – och den informationen varierar från person till person. Så du kan lika gärna testa det som känns bekvämt och som känns bäst först (baserat på dina egna preferenser), se hur det fungerar och sedan gå vidare därifrån.

Pronation_M02.png

SNABB SAMMANFATTNING
Pronation (när foten rullar något inåt vid fotisättning) är en naturlig rörelse som hjälper till att fördela kraften vid fotisättning. Om du har en normal pronation har du ett naturligt steg.
Överpronation är när foten rullar inåt mer än normalt vid fotisättning. Underpronation är när foten rullar något utåt vid fotisättning.
För bästa resultat ska du använda den information du har om dig själv som löpare för att välja skor utifrån preferens, eller vad som känns mest bekvämt när du springer, i stället för att bara ta det par som rekommenderas.

FÖLJ NIKE RUNNING