NIKE+ RUN CLUB

0922_NRC_SLP_FST0_mobile.jpg

OBALONY MIT: PRONACJA

Pronation_M01a.jpg

Zapomnij (niemal całkowicie) o wszystkim, co Ci powiedziano na temat wyboru odpowiednich butów.

Pronation_M02.png

Zwykle przy zakupie butów klient zostaje poproszony o przebiegnięcie się na bieżni mechanicznej w celu przeprowadzenia szybkiej analizy kroku biegowego, która sprawdza ruch stóp podczas biegu i bada, czy występuje nieznaczna rotacja wewnętrzna stopy (krok neutralny), czy występuje nadmierna rotacja wewnętrzna stopy (nadmierna pronacja), czy też rotacja zewnętrzna (supinacja). Bada też, jak wygląda podbicie stopy: czy jest płaskie, wysokie, sztywne, czy elastyczne. Następnie sprzedawca wykorzystuje te informacje, aby polecić klientowi buty do biegania, które mogą skorygować problemy dotyczące pronacji.
„Pronacja jest naturalnym ruchem, który pozwala rozłożyć siłę uderzenia spowodowaną kontaktem z podłożem. Normalna pronacja (lub neutralny krok) powoduje, że ciało reaguje jak guma i odbija się od podłoża, co zwiększa wydajność treningu” – mówi Lance Walker, członek Nike Performance Council, MS, PT i dyrektor globalny centrum Michael Johnson Performance (MJP).
W teorii analiza kroku biegowego w sklepie polegała na tym, że określone buty mogą nakierować stopy nadpronatorów (wielu biegaczy należy do tej kategorii) lub supinatorów na bardziej neutralny krok, lepiej wyrównując stopy względem ciała podczas biegu i tym samym zmniejszając ryzyko wystąpienia kontuzji. Natomiast w praktyce buty nie zmieniają samoistnie rodzaju pronacji (często konieczne jest również wykonywanie dodatkowych ćwiczeń wzmacniających mięśnie stopy i elastyczność), zatem stosowanie wyłącznie tych informacji do określenia stylu biegania nie zawsze daje precyzyjne wyniki. Ponadto każdy biegacz porusza się we własny, niepowtarzalny sposób.
„Najlepszym rozwiązaniem umożliwiającym zdrowe bieganie jest wybór butów, które są wygodne, a niekoniecznie butów zalecanych dla danego typu kroku biegowego, które wygodne nie są” – mówi Walker. „Przemawiają za tym dowody naukowe. Jeśli zapomni się o swoich potrzebach (poczuciu wygody), to może pojawić się więcej problemów”. Innymi słowy – wygoda powinna mieć pierwszeństwo przed zaleceniami dotyczącymi typu buta. To nadrzędna zasada.
„Czy nie byłoby wspaniale, gdyby specjalista dokonał analizy biomechaniki Twojego ciała, z uwzględnieniem wszystkich ruchów podczas biegu o różnych prędkościach i w różnych butach, aby następnie orzec, które (wygodne) modele sprawiły, że bieg był najbardziej wydajny?” – dodaje Walker. Sama analiza podbicia i rodzaju pronacji to nie wszystko.
Analiza jednego elementu ogromnej układanki i wynikające z niej zalecenie to nie nauka ścisła. Podczas rozważania takich właściwości butów, jak dodatkowa amortyzacja, stabilność czy elastyczność należy wziąć pod uwagę wiele zmiennych, jak np. elastyczność stopy, długość przebieganych dystansów tygodniowo oraz podatność na występowanie kontuzji, które różnią się zależnie od osoby. Dlatego warto wypróbować buty, które wydają się odpowiednie i najbardziej komfortowe (w oparciu o własne preferencje), aby przekonać się, jak się w nich biega.

Pronation_M02.png

KRÓTKIE PODSUMOWANIE
Pronacja (nieznaczna rotacja wewnętrzna stopy podczas biegu) jest naturalnym ruchem, który pozwala rozłożyć siłę uderzenia spowodowaną kontaktem z podłożem. W przypadku normalnej pronacji mamy do czynienia z neutralnym krokiem.
Nadmierna pronacja ma miejsce wówczas, gdy stopa bardzo przesuwa się do wewnątrz. Supinacją natomiast określa się przesuwanie stopy na zewnątrz podczas biegu.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, przy wyborze butów należy skorzystać nie tylko z ogólnych zaleceń, ale i z informacji na temat własnego stylu biegania, a także uwzględnić własne preferencje i komfort odczuwany podczas biegu.

OBSERWUJ NIKE RUNNING