READY SET GO

EVG_Header_NRC_v02_M01.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Feature_RunnerLingo_P1.jpg
SU16_RN_White.jpg

BĚŽECKÁ HANTÝRKA Běžecké výrazy, které je dobré znát. 1 – RYCHLOSTNÍ BĚH Při rychlostním běhu běžíš rychle několik krátkých časových úseků. Tyto intervaly mohou mít stejnou délku, stejné tempo a stejný čas na regeneraci, nebo naopak mohou zahrnovat různou vzdálenost, tempo i dobu regenerace. Intervaly jsou nejlepším způsobem, jak vylepšit svou maximální rychlost. V ideálním případě se tento typ tréninku odehrává na běžecké dráze, může však probíhat i na různých jiných místech. Pokud chceš, můžeš ve městě využít bloky budov, semafory nebo dokonce stromy jako značky pro svůj intervalový trénink. 2 – VYTRVALOSTNÍ BĚH Vytrvalostní běh je během na dlouhou vzdálenost v pohodlném tempu. Je nezbytnou součástí tvého tréninku, která umožňuje tělu a mysli adaptovat se na delší tratě. Tento běh by měl mít podobu progresivního běhu (viz definice progresivního běhu). 3 – REGENERAČNÍ BĚH Regenerační běhy jsou běhy, které startují v pomalejším tempu a dobíhají se v rychlejším tempu. Pomáhají zlepšovat vytrvalost a umožňují tělu přizpůsobit se běžecké zátěži. Na progresivní běh se zaměř pokaždé, když se nevěnuješ rychlostnímu nebo silovému cvičení. 4 – PROGRESIVNÍ BĚH Progresivní běhy jsou běhy, kterým se věnuješ ve dnech mezi tvrdými tréninky. Neměly by být náročné, ale měly by se běhat progresivně (viz definice progresivního běhu). Regenerační běhy jsou stejně tak důležité jako tvrdé tréninky. 5 – FARTLEK Fartlek je švédské označení pro rychlou hru. Rozvíjí rychlost a sílu tím, že v průběhu nepřetržitého běhu zařazuje různě dlouhé úseky v různém tempu. Příkladem tréninkového rozvržení fartleku může být jedna minuta lehkého běhu, následovaná jednou minutou intenzivního běhu. Intervaly se střídají určitý počet minut, kilometrů, nebo se mění s každým dalším městským blokem. 6 – TEMPOVÝ BĚH Jedná se o tempo, které učí tvé tělo vyrovnávat se s nepohodlím – při běhu na stanovenou vzdálenost udržuješ rychlé a stálé tempo. 7 – ÚSEKY Jsou to velmi krátká, rychlá cvičení, která budují tvou celkovou rychlost a přitom tě nevyčerpávají. Nejsou to vyloženě sprinty, ale rychlé, uvolněné běhy. Mezi jednotlivými úseky si dopřej dostatečnou regeneraci. Začni se dvěma nebo třemi úseky po svém běhu a postupně zvyšuj dávky. 8 – NADMĚRNÁ PRONACE Dochází k ní tehdy, když je pata v kontaktu se zemí a přitom se chodidlo nadměrně převalí směrem dovnitř při odrazu od palce. 9 – PR NEBO PB PR nebo PB jsou anglické zkratky pro osobní rekord – nejrychlejší čas, kterého běžec dosáhne na stanovené vzdálenosti. 10 – TEMPO Když běžci mluví o tempu, tak tím myslí časový úsek, který je zapotřebí k uběhnutí jedné míle (1 609 metrů). Takže 10minutové tempo znamená běh, při kterém zvládneš jednu míli za 10 minut.

NikeDigital_RN_RSG_Feature_RunnerLingo_P2.jpg